Nieuwen Gentschen Almanach Voor Het [Schrickel-] Jaer Ons Heeren Gemaeckt Ende Gecalculeert Op Den Meridiaen Der 17. Provincien, Seer Gedienstig Voor Alle Personen 17,52 EUR*